facebook like box
Xing
Google+
Yelp
LinkedIn
Deutsch  English  Polski
SYCHer Sprachen Sprechen Sprachschule Sprachkurse

Język węgierski

Państwo mają wybór między następującymi kursami:

 Kurs indywidualny

 Kurs w parze

 Kurs grupowy

 Kurs intensywny

 Kurs weekendowy

 Kurs języka biznesu

 Język węgierski na urlop

 Trening konwersacji

 Trening gramatyki

 Trening pisowni

 Kurs na egzamin językowy

 Korepetycje